We take care biedt Hulp bij het huishouden en begeleiding aan vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Voor iedereen is het belangrijk om zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving te blijven functioneren. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het behouden van de regiefunctie zijn belangrijke elementen in een leven.
Om te voorkomen dat ouderen in een isolement raken biedt We take care individuele begeleiding en ondersteuning.

We take care kan mensen met een beperking, oriëntatie- en geheugenproblemen begeleiden in de dagstructuur door hen te stimuleren tot activiteiten, administratie en sociale contacten. Het plannen van de dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, koken, klusjes in- en rondom het huis ondernemen wij samen.

Heeft u begeleiding nodig? Dan kunt u zich aanmelden bij het zorgloket van uw gemeente. Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt samen met u en/of uw mantelzorger(s) onderzocht welke ondersteuning u waar, wanneer en hoe vaak nodig heeft. U kunt uw voorkeur aangeven voor We take care.