Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg.

HKZ-Kwaliteitsnormen

Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, et cetera aan specifieke eisen voldoen.

Het HKZ keurmerk geeft aan dat de organisatie:

  • Een werkend kwaliteits- en veiligheidssysteem heeft;
  • Cliënten centraal stelt;
  • Continu werkt aan het optimaliseren van het zorgaanbod;
  • Betrouwbare resultaten presenteert;
  • Voldoet aan de eisen die worden gesteld voor de overheid binnen de sector.