ISO 9001:2015 is de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Daarmee is het een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de sector. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces van de dienstverlening in de organisatie.

Met onze ISO certificering zorgen wat dat de kwaliteit die wij leveren verder professionaliseren en inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar zijn. Daarvoor moeten wij aan alle eisen voldoen voor de geldende norm. Bij ISO certificering worden processen, producten en diensten die belangrijk zijn voor de zorg continu geëvalueerd en verbeterd. Als gecertificeerde zorgaanbieder voldoen wij volledig, 100% aan alle eisen van de betreffende norm. 

Het ISO9001 geeft aan dat de organisatie:

  • Een werkend kwaliteits- en veiligheidssysteem heeft;
  • Cliënten centraal stelt;
  • Continu werkt aan het optimaliseren en verbeteren van het zorgaanbod;
  • Betrouwbare resultaten presenteert;
  • Voldoet aan de eisen die worden gesteld door de overheid binnen de zorgsector.