We take care levert naast particuliere zorg ook PGB-gefinancierde zorg en ondersteuning. Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget, dan staat We take care voor u klaar om u hierbij te adviseren en begeleiden.

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf de zorg die u nodig heeft kunt inkopen. Met een PGB heeft u alle touwtjes zelf in handen. U kiest de zorgverleners en maakt afspraken over de zorg die u wilt ontvangen. Zo krijgt u precies de zorg die u wenst en nodig heeft, op de door u gewenste tijden en dagen.

Weet u niet precies hoe u een PGB aanvraag kunt indienen? Bij We take care staan we klaar om u te adviseren en begeleiden bij uw PGB aanvraag.

Een PGB kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een PGB te ontvangen via de zorgverzekering.

Voor het verkrijgen van een PGB heeft u allereerst een indicatie nodig. Deze indicatie wordt verstrekt door uw gemeente of de intergemeentelijke sociale dienst(ISD). Zij bekijken uw persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Op basis hiervan wordt in kaart gebracht welke zorg u nodig heeft. De definitieve indicatie bevat informatie over welke zorg u vergoed krijgt, op hoeveel zorg u recht heeft en voor hoelang u dat recht heeft. Wij helpen u graag met uw indicatie aanvraag.

Heeft u al een indicatie maar is deze niet toereikend voor uw zorgbehoefte? Dan komt u in aanmerking voor een herindicatie. Ook bij de aanvraag van een herindicatie staat We take care voor u klaar.