Hulp bij het huishouden via de WMO
(Wet Maatschappelijke ondersteuning) 

Huishoudelijke ondersteuning bieden we voor iedereen die moeite heeft om zelfstandig het huishouden te doen door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of een handicap. Onze medewerkers gaan op basis van een ondersteuningsplan doelgericht te werk. Het ondersteuningsplan wordt aan de hand van uw beschikking in samenspraak met u opgesteld.  De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit stof afnemen, afwassen, stofzuigen, dweilen, soppen van sanitair en keuken, opruimen, het doen van de was en het opmaken en verschonen van bedden.  Naast uw beschikking is het mogelijk om particulier extra hulp in te kopen.

Zorgpauze

In samenwerking met de gemeente Noordwijk heeft Welzijn Noordwijk bestaat de Zorgpauze. De Zorgpauze is bedoeld voor (bijna) overbelaste mantelzorgers. Het is een vorm van respijtzorg voor mantelzorgers in Noordwijk.

Zorgen voor een ander geeft veel voldoening. Maar ook al doe je het met plezier, soms kan het even te veel worden. Dan kan een adempauze fijn zijn om op krachten te komen. We take care is inzetbaar in de vorm voor Hulp bij het huishouden. Meer informatie over de Zorgpauze kunt u vinden op de website van: https://mantelzorgpasnoordwijk.nl/zorgpauze-huishoudelijke- ondersteuning

Indicatie en eigen bijdrage

Heeft u ondersteuning bij huishoudelijke taken nodig? Dan verloopt de aanvraag via het zorgloket binnen uw gemeente. De aanvraag kan door u, uw omgeving of uw huisarts worden ingediend. Voor ondersteuning wordt door de overheid een eigen bedrage gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en is maximaal 19,00 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte en inning van het bedrag vast.


Cliëntenraad


De cliëntenraad behartigd de belangen van onze cliënten, door de cliëntenraad krijgen cliënten een grote inbreng in het beleid en de uitvoering van onze zorg. We vinden het belangrijk om onze cliënten te betrekken bij onze organisatie. De raad bestaat uit cliënten van We take care. Ze komen 2 maal per jaar samen om te overleggen met de directie. Als u een cliënt bent en graag wil meepraten en denken meldt u dan aan voor de cliëntenraad. Aanmelden kan telefonisch of via mail.

Bent u ontevreden? 


We vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. De beste manier om uw klacht op te lossen, is deze zelf te bespreken met uw zorgverlener. Mocht het dan niet lukken of wilt u liever uw klacht bij ons indienen, dan kunt u dit doen via ons klachtenformulier. U kunt u klacht ook per brief indienen. De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. Het streven is om uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen. Indien u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommisie via de branchvereniging SPOT.   https://www.verenigingspot.nl